Τελευταίες Ειδήσεις

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς την μοριοδότηση. Επιπλέον, στοχεύει την προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων e-learning ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις αρκετών επαγγελματικών κλάδων διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή γνώσης προς όλους. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει να γνωρίσετε τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και θα βρίσκεται πάντα κοντά σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.


Α/Α
Πρόγραμμα
Διάρκεια
Περίοδος Εγγραφών
Επ. Υπεύθυνος/η
1
Επιμόρφωση-Εξειδίκευση Εκπαιδευτών στο STEM
9 μήνες
Έως 30/05/2020
κ. Σταμούλης Γεώργιος
2
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στη Σχολική Νοσηλευτική
9 μήνες
Έως 05/04/2020
κα. Παπαθανασίου Ιωάννα
3
Σχολική Νοσηλευτική & Ειδική Αγωγή
9 μήνες
Έως 26/04/2020
κα. Κοτρώτσιου Ευαγγελία
4
Εισαγωγή στη δομή & τις μορφές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας
2 μήνες
Έως 20/05/2020
κα. Σαπουντζάκη Γαλήνη
5
Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες : Από την εκπαιδευτική αξιολόγηση στην αποτελεσματική διδασκαλία

9 μήνες
Έως 31/03/2020

κα. Τζιβινίκου Σωτηρία
6
Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη & Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα

9 μήνες
Έως 05/04/2020

κ. Ρουσσάκης Ιωάννης
7
SELF – DEFENSE INSTRUCTOR I
100 ώρες
Έως 23/04/2020
κ. Κουθούρης Χαρίλαος
8

Yoga – Pilates School: YOGA TEACHER TRAINING

200 ώρες
Έως τη συμπλήρωση τμήματος

κ. Κουθούρης Χαρίλαος
9
Διγλωσσία & Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

12 μήνες
Έως τη συμπλήρωση τμήματος

κα. Ανδρέου Γεωργία
10
Διδασκαλία Πρώτης & Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

7 μήνες
Έως τη συμπλήρωση τμήματος

κα. Ανδρέου Γεωργία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :
 Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006390-91, fax: 2421006487,  e-mail: learning@uth.gr
http://www.learning.uth.gr/