Τελευταίες Ειδήσεις

Επιστολή στην Υπουργό Πολιτισμού για την Ένταξη περιοχής Χασίων Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ στο υπό κατάρτιση «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» από την Ομάδα Πρωτοβουλίας Ένταξη περιοχής Χασίων Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ στο υπό κατάρτιση «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
Κυρία Υπουργέ ,
Από δημοσιεύματα τω μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προέκυψαν εξ΄ αφορμής της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Χώρας στην Αγία Λιθόπολη των ΜΕΤΕΩΡΩΝ , πληροφορηθήκαμε ότι το υπουργείο σας επεξεργάζεται «ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και επιθυμώντας να σας ενημερώσουμε διεξοδικότερα για την ανάγκη ένταξης της περιοχής των ΧΑΣΙΩΝ στο εν λόγω σχέδιο , δεδομένου ότι η ως άνω περιοχή αποτελεί προέκταση των μετεώρων αφού υπάρχουν ανάλογες συστάδες βράχων εφάμιλλες των μετέωρων με αντίστοιχα σπηλαιώδη μονύδρια και προσευχάδικα  , κάτι που θα εμπλουτίσει έτι περισσότερο το τοπικό τουριστικό προϊόν μέσω της υποδοχής όλων των δράσεων που αναφέρονται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού , σας καταθέτουμε τις προτάσεις της Ομάδας Πρωτοβουλίας Χασιωτών προς πληροφόρηση και αξιοποίηση .


*Χαρακτηριστικά περιοχής  Χασίων 
Τα Χάσια είναι μια χωρική ενότητα του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ όπου απλώνεται η μετεωριτική πλάκα με αντίστοιχες με τα ΜΕΤΕΩΡΑ  συστάδες βράχων όπου υπάρχουν ανάλογης σπουδαιότητας σπηλαιώδη μονύδρια . Ταυτόχρονα είναι μια από τις ζωντανότερες περιοχές του δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ και του ευρύτερου ορεινού και ημιορεινού  χώρου του Δήμου με μεγάλο ενδιαφέρον από άποψη παραγωγικής δραστηριότητας που επικεντρώνεται στον πρωτογενή τομέα (γεωργία – κτηνοτροφία) , φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος , που υπό το πρίσμα προοπτικής αξιοποίησης και συνέργειάς  τους , μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης και ευημερίας χωρίς να αλλοιωθούν οι παραδόσεις ,οι αξίες ,το φυσικό περιβάλλον , τα τοπικά πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του.
Χοντρικά σκιαγραφώντας τα Χάσια θα λέγαμε ότι  πρόκειται για την πλέον ομοιογενή κοινωνικά και πολιτιστικά  περιοχή του ευρύτερου χώρου περιοχής Καλαμπάκας , με πλούσιο  φυσικό ανάγλυφο και οικοσύστημα , πολιτιστική ταυτότητα , ισχυρή  πρωτογενή παραγωγή (γεωργία , κτηνοτροφία ), ζωντανό ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως με δυναμική ανάπτυξης που απλά χρειάζεται ώθηση που μπορεί να την προσδώσει η ένταξή της  στο εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης ΜΕΤΕΩΡΩΝ.
Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  είναι τόσο πλούσια και ισχυρά ώστε  μπορούν , κατά την άποψή μας να αποτελέσουν  τις βάσεις πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχθεί ο  σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης – βιώσιμης τοπικής αειφορικής ανάπτυξης – πρότυπο  που θα δημιουργεί προϋποθέσεις οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης και προόδου της περιοχής .

*Το ιστορικό πολιτισμικό  απόθεμα Χασίων και η αξιοποίησή του 
Tο δεύτερο σε σημασία πλεονέκτημα  της περιοχής είναι ότι τα Χάσια έχουν πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα .
Στα Χάσια είναι ένα από τα παλιότερα μοναστήρια στην Ελλάδα , η Ι.Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταγιάδων (1004) . Αυτό το μοναστήρι χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο ο Παύλος Μελάς στον Μακεδονικό αγώνα .

Τα άλλα Μετέωρα 
Στην περιοχή των Χασίων μεταξύ οικισμών Γάβρου και Αγίου Δημητρίου η μετεωρίτικη πλάκα δημιουργεί μια ακόμη συστάδα βράχων  όπου υπάρχουν αρκετά σπηλαιώδη μονύδρια (Αγίου Θεοδοσίου , Αγίου Νικολάου , Ζωοδόχου Πηγής , Παναγίας Μύκανης «Παλαιοπαναγιά» . Μαζί με τα ερειπωμένα σήμερα μοναστήρια της Βλαχάβας (Αγίων Αποστόλων «Καλλίστου» , Αγίου Ιωάννη «Μπουνίλα») , συναποτελούν ένα μοναστικό κέντρο , «ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΤΕΩΡΑ» , που κάποτε ήκμαζε και αποτελούσε ένα ευρύτερο μοναστικό κέντρο που πνευματικά ανήκε στην δικαιοδοσία του πρώτου της Σκήτης των Σταγών . Αυτά μαζί με την πρόταση για ανασύσταση της Αγιομετεωρίτικης μοναστικής πολιτείας στην ακμή της  , αποτελούν , πιστεύουμε , την κρισιμότερη αναπτυξιακή πρόταση .
Τα Χάσια ως περιοχή έχουν μεγάλη ιστορία κατά στην περίοδο του κλασικού Ελληνικού πολιτισμού , εδώ υπήρχαν τα ακριτικά φυλάκια μεταξύ των πόλεων – κρατών της Θεσσαλικής Τετραρχίας , της Περραιβίας και της Εστιαιώτιδος , όπως αποδεικνύουν ιστορικές αναφορές και ευρήματα . Στο Γάβρο διακρίνονται θεμέλια και τείχη κάστρου  της Ελληνιστικής εποχής , ενώ μεταξύ Αγναντιάς , Σταγιάδων και Οξύνειας υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος που βρέθηκαν αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα και εικάζεται ότι αποτελούσε θέρετρο Μακεδόνων βασιλέων αφού ακόμα και σήμερα οι κάτοικοι την ονομάζουν Βεργίνα.
Στην περιοχή αυτή εδράζονται οι αρχαίες πόλεις Οξύνειας και της Μονδαίας που πολλοί χωροθετούν στην ευρύτερη περιοχή των Χασίων (βλέπε FRIEDRICH STAHLIN «ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» έκδοση ΦΙΛΟΣ 2002) όπως και η αρχαία πόλη «ΕΛΙΜΕΙΑ» , που σύμφωνα με πηγές βρίσκονταν βορειοδυτικά των Καμβουνίων ορέων και χωροθετείται στο σημερινό Αγιόφυλλο (βλέπε αναφορά στο βιβλίο «ΡΙΖΕΣ» του αείμνηστου Βασίλη Παπαδήμα) την οποία μνημονεύει ο Ξενοφώντας ο δε Λίβιος , ιστορών την Χειμερινή εκστρατεία του Περσέως κατά το 170 π.χ στην Ιλλυρία αναφέρει ότι «επιστρέψων εξ΄ αυτής εις την Μακεδονία και κατευθυνόμενος προς Αιτωλίαν δια την νέα  επιχείρηση πέρασε από την «ΕΛΙΜΕΙΑ» όπου έκανε τον καθαρισμό του στρατεύματος».
Η περιοχή είναι κατάσπαρτη από σημαντικά  Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία σε όλα σχεδόν τα χωριά .
_Αγιόφυλλο : Εδώ γύρω στα 1700  λειτουργούσε ελληνικό σχολείο . Υπάρχουν εμφανή στοιχεία κάστρου . Στις 29 Μαρτίου 1878 οι οπλαρχηγοί Δ. Κουκουράβας , Β. Χοστέβας και Ν. Πασχάλης με 100 περίπου  άνδρες έτρεψαν σε φυγή σώμα Τουρκαλβανών . Το κεραμοσκέπαστο με τρίπλευρη κόγχη εξωκκλήσι Αγίου Αθανασίου(1623), το με μεγάλο ενδιαφέρον λαογραφικό μουσείο.
_Αχλαδέα : ο Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου  (1604) .
_Ασρποκκλησιά : κατά την Βυζαντινή περίοδο αποτελούσε διάβαση που μαζί με εκείνη του Αγιοφύλλου ένωνε την κοιλάδα του Αλιάκμονα με την δυτική Θεσσαλία , πατρίδα του ιερομονάχου Κάλλιστου συγγραφέα του βίου  του Αγίου Αθανασίου του Μετεωρίτη το 1707 . Εδώ υπάρχουν οι ιαματικές πηγές «Λυκοτρόπι» και «Στάμπα», τις τοποθεσίες «Λειβάδια» και «Μπαρμπαδήμος» όπου κεραμικά ευρήματα δηλώνουν την ύπαρξη αρχαίου οικισμού , τις περιοχές «Κουτσούφλιανη» και «παλιοπαναγιά» όπου το παλιό και ιστορικό μοναστήρι Κοιμήσεως Θεοτόκου ,  όπου βρέθηκαν κεραμικά , νομίσματα διαφόρων εποχών και αρχαίοι τάφοι . Στην είσοδο του χωριού βρίσκουμε το βυζαντινό καθολικό της άλλοτε μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου και το εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου και Αγίας Παρασκευής με τοιχογραφίες του 16ου αιώνα κατά την άποψη της Διευθύντριας της αρχαιολογικής εφορίας Κρυσταλλία Μαντζανά . Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι κτισμένη στην περιοχή Παλαιοχώρια στην ΝΔ πλαγιά του λόφου Ούγλα με τρεις στρώσεις αγιογραφιών με τις νεώτερες του 1741 .
_Γάβρος – Άγιος  Δημήτριος : Τα σπηλαιώδη μονίδρυα Αγίου Θεοδοσίου ,  Αγίου Νικολάου και Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής , η πέτρινη λιθόπολις εφάμιλλη  των Μετεώρων , το κάστρο της Ελληνιστικής εποχής
_Ψήλωμα: Ο ναός Αγίου Δημητρίου με αξιόλογο αγιογραφικό διάκοσμο του 1791 σύμφωνα με σχετική κτητορική επιγραφή . Εδώ υπάρχει και το περίφημο πέτρινο τοξωτό γεφύρι Ψείρα μήκους 32 μέτρων με άνοιγμα καμάρας 12 μ. και ύψος 6,20 μ.
_Κερασούλα : αναφέρεται ως Αρβανίτικη Κερασιά το 1613/14 στην πρόθεση 215 της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων .
_Θεοτόκος: αναφέρεται ως βλάχικη κερασιά το 1613/14 στην πρόθεση 215 της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων στον κεντρικό ναό φυλάγεται Μηναίο Μαίου έκδοσης Βενετίας 1880 με την επιγραφή «το παρόν μινέον εδέθισαν δια χειρός Αμροσίου ιερομονάχου εν τη αγήα μονί σταγιάδες 1895 Κηρασά φλάκα ….» . Εδώ υπάρχει και το εξωκκλήσι του Αγίου Αθανασίου με αγιογραφικό διάκοσμο στον νάρθηκα του 1623 όπως προκύπτει από κτητορική επιγραφή .
_Ξηρόκαμπος : Εδώ έχουμε τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια του 18ου αιώνα «Ντελή» και «Βακαρέτσια» και παλιοί νερόμυλοι ως και το γνωστό μονοπάτι Ξηρόκαμπος – Κακοπλεύρι .
_Οξύνεια: Στα σύνορα με Κακοπλεύρι υπάρχει το σπήλαιο «Γκιγκόρας» , στο έμπα του χωριού ο ναός Αγίου Γεωργίου με αγιογραφίες του 1433 σύμφωνα με σχετική επιγραφή , η μονόκλιτη βασιλική Αγίου Αθανασίου (1858) , Αγίου Χριστοφόρου (1840) .
_Κακοπλεύρι : Εδώ συναντάμε τον Άγιο Γεώργιο (1877) , Αγία Παρασκευή (1819) , Άγιος Αθανάσιος (1882) , ερειπωμένο κάστρο , Ο κεντρικός Ναός Αγίου Νικολάου μα αξιόλογες αγιογραφίες  (1703) .
_Σταγιάδες : Το παλιότερο μοναστήρι (1004) Κοιμήσεως Θεοτόκου με  συμμετοχή στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του έθνους και στον Μακεδονικό αγώνα αφού αποτέλεσε ορμητήριο του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά . Στο κέντρο του χωριού η εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου (1710) .
Πέραν αυτών τούτος ο τόπος  μας έχει πλούσια στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής , πέτρινα τοξωτά  γεφύρια , νερόμυλους , υδροτριβία , σπήλαια , φαράγγια , παραδοσιακά μονοπάτια . Παράλληλα, διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια , ανταμώματα , υπάρχει έντονο το στοιχείο ένταξης της αγροτικής ζωής στο αγιολόγιο της εκκλησίας  μας .
Την περιοχή των Χασίων τέμνει ο  Ιών ποταμός με πλούσια ιστορία αλλά και το πλούσιο μικροκλίμα που δημιουργεί , την επίσης πλούσια πανίδα και χλωρίδα και οι όχθες του μπορούσαν να γίνουν μονοπάτια για τους περιηγητές .  Στοιχεία ιδιαίτερα και μοναδικά που συνθέτουν πολιτιστική ταυτότητα που ενδιαφέρουν πολλούς ανθρώπους που θα ήθελαν να τα γνωρίσουν επισκεπτόμενοι την περιοχή και έτσι να δημιουργηθεί ένα ρεύμα επισκεψιμότητας και να ενισχυθεί έτσι το τοπικό   οικονομικό προϊόν από την αξιοποίησή του.
*Φυσικό περιβάλλον 
Το τρίτο και εξ΄ ίσου σημαντικό πλεονέκτημα της περιοχής των Χασίων είναι το φυσικό περιβάλλον με την πλούσια πανίδα και χλωρίδα με τα παραδοσιακά μονοπάτια , με τις στράτες , την τοπική παραγωγή και παράδοση που κατατάσσουν την περιοχή σε πρότυπο φιλοξενίας και άσκησης δράσεων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού , με το αναρριχητικό κέντρο που έχει σχεδιάσει να δημιουργήσει ο Δήμος ΜΕΤΕΩΡΩΝ.

*Περιπατητικός- Περιηγητικός τουρισμός
Ένα δίκτυο ορεινών μονοπατιών μπορεί και πρέπει να οργανωθεί παρέχοντας  τη δυνατότητα πεζοπορίας μέσα από περιοχές μοναδικής φυσικής ομορφιάς , πολιτισμού , ιστορίας και παράδοσης .  Στο πλαίσιο της ανάπτυξης περιπατητικού- περιηγητικού τουρισμού στα Χάσια , το γραφείο παροχής τουριστικών πληροφοριών του δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ  μπορεί να ενημερώνει για τις φυσικές ιδιαιτερότητες της περιοχής , τον φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της και να τον εντάξει στο τουριστικό προϊόν .
Οι επισκέπτες, θα μπορούν να ξεναγούνται στους βιότοπους και στις μοναδικής ομορφιάς   περιοχές και να ενημερώνονται από εξειδικευμένους ανθρώπους για τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά  χαρακτηριστικά της περιοχής.
Η συγκεκριμένη μορφή  ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, απευθύνεται σε επισκέπτες µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη φύση και την οργάνωση των φυσικών οικοσυστημάτων και τα Χάσια είναι ένα τέτοιο οικοσύστημα .
Παραδοσιακά μονοπάτια , φαράγγια , στράτες , φυσικά ανάγλυφα , όπως η συστάδα των βράχων Γάβρου και Αγίου Δημητρίου , ιαματικές πηγές («Λυκοτρόπι» , «Στάμπα» τοποθεσίες «Λειβάδια» , «Μπαρμπαδήμος» στην περιοχή της Απροκκλησίας ) , ίχνη παλαιών οχυρωματικών τειχών , θα πρέπει  να αναδειχθούν και αξιοποιηθούν .
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την αποκατάσταση του παλαιότερου  παραδοσιακού μονοπατιού α)Άγιος Δημήτριος – Γάβρος μήκους 7,6 χιλ. , Αγίου Δημητρίου – Ζωοδόχου Πηγής , πηγή Γαϊτανάσα  αντάμωση Σμαϊλι με επιπλέον 4 χιλ. και αυξημένο βαθμό δυσκολίας , β) Μαγκλάρας – Αγία Παρασκευή Καστρακίου – Ντριστιανός 4 χιλ. γ) Αγία Παρασκευή – Γάβρος 7 χιλ. (βλέπε επισυναπτόμενους χάρτες μονοπατιών .
Φυσικά απαιτείται η αποκατάσταση και λειτουργία του μονοπατιού Ξηροκάμπου – Κακοπλευρίου .
Οι παρόχθιες ζώνες του Ίωνα , πρέπει να γίνουν μονοπάτια και χώροι αναψυχής και γνωριμίας με την φύση και το οικοσύστημα .

*Αγροτουρισµός
Και  εδώ στα Χάσια παραδοσιακές οργανωμένες αγροικίες μπορούσαν να ενταχθούν σε προγράμματα αναπαλαίωσης και να φιλοξενούν επισκέπτες οι οποίοι επιθυμούν  να γνωρίσουν από κοντά τις φυσικές ομορφιές αλλά και τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην γεωργία , κτηνοτροφία , δασοκοµία , αμπελουργία , με  διατροφή που περιλαμβάνει τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Επισημαίνουμε ότι στην περιοχή των Χασίων λειτουργούν παραδοσιακά οινοποιία , μονάδες τυροκόμησης κ.λ.π.

*Οικολογικός- Φυσιολατρικός 
Η ήπια αυτή μορφή τουριστικής ανάπτυξης, απευθύνεται σε επισκέπτες οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερα οικολογικά ενδιαφέροντα και έχουν επιστημονική ή επαγγελματική  κατάρτιση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Μελετούν το περιβαλλοντικό απόθεμα της περιοχής, διαμένουν σε νέες ή ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις εντός του φυσικού περιβάλλοντος , αλλά και σε όσους θέλουν αν γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή των Μετεώρων . Γιατί τα Μετέωρα δεν είναι  μόνο οι βράχοι που υψώνονται πάνω από την Καλαμπάκα , είναι και η ευρύτερη περιοχή των Χασίων που αποτελεί ενιαία ενότητα των Μετεώρων .

*Πολιτιστικός τουρισμός  
Η ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού ,εδώ στα Χάσια , έχει δυναμική απευθύνεται σε επισκέπτες µε ιστορικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα. Ένα δίκτυο πολιτιστικών δρόμων και μονοπατιών μπορεί να  συνδέσει εκκλησίες και μοναστήρια της περιοχής παρέχοντας τη δυνατότητα μετάβασης στους βυζαντινούς και µεταβυζαντινούς τόπους λατρείας.
Τα θρησκευτικά μνημεία  να συντηρηθούν και να υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό για την ξενάγηση των επισκεπτών. Παράλληλα, οι επισκέπτες  επισκέπτονται τα λαογραφικά μουσεία των οικισμών και τα λιθόκτιστα γεφύρια, τα αρχαιολογικά ευρήματα , τους παραδοσιακούς νερόμυλους και τα πετρόκτιστα σπίτια και αρχοντικά που αποτελούν δείγματα  της τοπικής αρχιτεκτονικής .

*Αναρριχητικό Χασίων (Άγιος Δημήτριος – Γάβρος) 
Ο Δήμος Μετεώρων έχει συντάξει μελέτη «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΣΙΩΝ , που χωροθετείται μεταξύ των οικισμών Αγίου Δημητρίου – Γάβρου , όπου οι συστάδες των εφάμιλλων με τα  ΜΕΤΕΩΡΑ βράχων η οποία εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΠΥΛΗΣ (ΚΕΝΑΚΑΠ) και βρίσκεται σε κατάσταση δημοπράτησης.
Αυτό το ειδικά το έργο σε συνδυασμό με παράλληλα υποστηριχτικά έργα στο επίπεδο των εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με την ένταξη της περιοχής Χασίων στο υπό εκπόνηση ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα  τόσο στην φιλοξενία όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αλλά και στην αποσυμφόρηση των ΜΕΤΕΩΡΩΝ από βαριές οργανώσεις αναρρίχησης ή άλλων δράσεων που δεν συνάδουν με το μνημείο . Ουσιαστικά η ένταξη των Χασίων στο τοπικό τουριστικό πακέτο θα συμβάλλει αποφασιστικά στον εμπλουτισμό του κάτι ιδιαίτερα αναγκαίο και κυρίως χρήσιμο για τον τοπικό τουρισμό και οικονομία .
*Συμπέρασμα 
Ζούμε σε ένα ευλογημένο τόπο το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του οποίου αγνοούμε και χρειάζεται να τον γνωρίσουμε , να  τον , μελετήσουμε , να τον , σεβαστούμε και να μην αλλοιώσουμε , να τον κρατήσουμε καθαρό και αμόλυντο . Ένα απλό βότσαλο , ένα αθώο αρχαιολογικό  εύρημα , θρύλοι , παραδόσεις , ήθη και έθιμα , τραγούδια , μοιρολόγια , υφαντά , στοιχεία της αγροτικής ζωής και παραγωγής , παραδοσιακή κουζίνα και φαγητά , γλυκά , τοπικά παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα , θέλουμε να τα διαφυλάξουμε και  αναδείξουμε μέσα από νέους θεσμούς , οργανωτική δομή και αντιλήψεις συνεργειών .
Θέλουμε να αναστήσουμε την έννοια του ελληνικού κοινοτισμού θέλουμε να επαναδομήσουμε  τους θεσμούς του και τις λειτουργίες του ως μορφή , αν όχι πολιτικής , τουλάχιστον κοινωνικής  και πολιτιστικής λειτουργίας που μπορεί να μας αποφέρει πρόσθετο εισόδημα επιτρέποντάς μας να κρατήσουμε την περιοχή  ζωντανή.
Στοχεύουμε να κρατήσουμε τις παρέες ως θεσμό  επικοινωνίας και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής σε συνδυασμό με  τον εκκλησιαστικό κύκλο , το εορτολόγιο και τις ακολουθίες , τα πανηγύρια , τα ανταμώματα με τα καζάνια και την κοινή τράπεζα μέσα στην ομορφιά , τα χρώματα κι’ αρώματα του Χασιώτικου τοπίου.
Αυτά είναι ο πλούτος της περιοχής που παραμένει ανεκμετάλλευτος και χάνεται σιγά – σιγά , αυτήν είναι η αυθεντική ελληνική ταυτότητα που θα μας κρατήσει αλώβητους στις επιθέσεις της οικονομικής και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης και της αφηνιασμένης λογικής της τεχνοκρατίας που στρώνει τα ρείθρα των πεζοδρομίων με υπάρξεις αδειασμένες , ξεθεωμένες , ανεπίγνωστα τραγικές . Αυτά πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν και πάλι το εφαλτήριο  και τις πολεμίστρες για κοινωνική ανασυγκρότηση και εθνική αναγέννηση .
Για τη Δ.Ε
Ο  Πρόεδρος Γιάννης Καραθανάσης
Ο Γενικός Γραμματέας Χαράλαμπος Ζούζουλας

Δεν υπάρχουν σχόλια