Τελευταίες Ειδήσεις

Συνεδρίαση ΔΣ Μετεώρων


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  13/2019  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων στις 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,00,  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
2.-Αίτηση Ράπτη Βησαρίας, Όλγας και Θεοδώρας (παράταση μίσθωσης πάρκινγκ επί της οδού Ελ.Βενιζέλου).
3.-Αίτηση Φανής Καραϊσκου (παράταση μίσθωσης καταστήματος επί της οδού 28ης Οκτωβρίου).
4.-Αίτηση Μιλτιάδη Προύτσου (παράταση μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Κ.Οικονόμου).
5.-Αίτηση Ιωάννη Μπακλαβά (παράταση μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Κ. Οικονόμου).
6.-Αίτηση Βασιλείου Γκέκα (παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου).
7.-Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων.
8.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Μοναστηριακού Δάσους «Δριστιανός» για την περίοδο 2020-2024.

9.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Μοναστηριακού Δάσους «Ριγκλόβου» για την περίοδο 2020-2024.
10.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Συνδιακατεχόμενου δάσους «Αηδόνας» για την περίοδο 2020-2024.
11.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του δάσους Τσούγκουρο για την περίοδο 2020-2024.
12.-Οριστική παραλαβή της μελέτης «κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άμεσης εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της πόλης Καλαμπάκας».
13.-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 330/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποτελεσματική υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018).
14.-Επί της υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφασης της Κοινότητας Καλαμπάκας.
15.-Αίτηση Βούκια Γεωργίου (μείωση μίσθωσης κυλικείου).

                                            Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


                                    Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια