Τελευταίες Ειδήσεις

Διευκρινίσεις για το κτηματολόγιο ζητούν Μπρέντα και Τούλας

Αίτηση προς το Δήμο Μετεώρων υπέβαλλαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνης Τούλας και η απερχόμενη Τοπική Σύμβουλος Καλαμπάκας Νανά Μπρέντα, για το θέμα των δηλώσεων στο Κτηματολόγιο αναφορικά με τα Μετέωρα.Με την αίτησή τους  ζητούν από το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, Κ. Τόλη:

α) να τους γνωστοποιηθεί
    1) αν υποβλήθηκαν για λογαριασμό του Δήμου Μετεώρων δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με ποια στοιχεία, για ποια ΚΑΕΚ και αν συμπεριλαμβάνεται και το σύμπλεγμα των Μετεώρων όπως και η περιοχή "Τζέρτση".
    2) αν έγιναν αποδεκτές οι δηλώσεις αυτές και -σε περίπτωση που δεν έγιναν- αν υποβλήθηκαν εκ μέρους του Δήμου Μετεώρων τα νόμιμα ένδικα μέσα ή πρόκειται να υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
β) να τους χορηγηθούν σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τις παραπάνω ενέργειες του Δήμου Μετεώρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια