Τελευταίες Ειδήσεις

Δάνεια από την Συνεταιριστική Τράπεζα για μικρές και νέες επιχειρήσειςΣε δανειοδότηση μέχρι ποσού 25.000 € θα μπορέσουν να προχωρήσουν μικρές και νέες επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Γιουνκέρ, μετά τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας».
Ο Πρόεδρος, κ. Αναστάσιος Λάππας επισήμανε πως η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας χαιρετίζει την πρώτη της συμφωνία σχετικά με τη χρήση των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Μέσων και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το μέσο αυτό αφορά εγγυήσεις για μικροδάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ και συνολική χρηματοδότηση έως 7,5 εκατ. Ευρώ.
Η πηγή χρηματοδότησης προέρχεται από διαθέσιμα κεφάλαια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. Το όλο πρόγραμμα είναι η αρχή της υποστήριξης για νέους επιχειρηματίες, νεοσύστατες επιχειρήσεις και καινοτόμες ιδέες για μικρές επιχειρήσεις με πιο ευνοϊκούς όρους και την εγγύηση του EIF. Ταυτόχρονα, οι νέοι γεωργοί μπορούν να χρηματοδοτηθούν για καινοτόμες εκμεταλλεύσεις, καθώς και οι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 άτομα και με κύκλο εργασιών μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ».

Το σύστημα εγγυήσεων EaSI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαχειρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Οι μικροεπιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο στο πλαίσιο του EaSI, μπορούν να απευθύνονται σε Καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.
Το EIF δεν θα παράσχει άμεση οικονομική στήριξη στις επιχειρήσεις, αλλά θα εφαρμόσει τη διευκόλυνση μέσω τοπικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, όπως τα ιδρύματα μικροχρηματοδότησης, κοινωνικής χρηματοδότησης και εγγυήσεων, καθώς και τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε όλη την ΕΕ των 28 Κρατών και σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EaSI. Αυτοί οι ενδιάμεσοι φορείς θα ασχοληθούν άμεσα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να παράσχουν υποστήριξη στο πλαίσιο της εγγύησης του EaSI.

Δεν υπάρχουν σχόλια