Τελευταίες Ειδήσεις

ΠΕ Τρικάλων-Έλεγχος αγοράς   
    
Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων  ενόψει  των  εορτών  των  Χριστουγέννων  συγκροτεί  μικτά  κλιμάκια ελέγχου των καταστημάτων και εν γένει  της αγοράς εντός των ορίων της.
     Έργο των κλιμακίων  είναι η παρακολούθηση , η διαπίστωση  και ο έλεγχος  της  σωστής , της νόμιμης  λειτουργίας της αγοράς  και  της ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων.
     Το κλιμάκιο αποτελείται από:

     1.Γεωπόνους  και Κτηνιάτρους της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής.
     2.Από  Ιατρό & Επόπτες Υγείας της  Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
     3.Από στελέχη του τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της  Δ/νσης  Ανάπτυξης.
                                                                                                     

                                                                                                   
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                  
                                                                                                                                                                                                                                            


                                                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια