Παράταση στις ενστάσεις για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες έως 29 Μαρτίου  Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αντιρρήσεων κατά του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων.
Όπως σημειώνεται από τη Διεύθυνση Δασών Τρικάλων «παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων, τόσον για τους κατοίκους του εσωτερικού όσον και για τους κατοίκους του εξωτερικού, μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.


Σε συνέχεια προηγουμένων ανακοινώσεών μας καλούμε τους πολίτες στα πλαίσια της παραπάνω προθεσμίας να προσέρχονται στα λειτουργούντα ΣΥΑΔΧ αλλά και στη
Διεύθυνση Δασών για την ενημέρωσή τους και την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων.»