Not seeing a Scroll to Top Button ? Go to our FAQ page for more info.
Από το Blogger.
pic name
pic name pic name pic name

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του αγρότη

Meteora Voice | 6:56 π.μ. Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018 |
Posted on
 • Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018
 • by
 • Meteora Voice
 • in
 • Ετικέτες • Σχεδιασμός και βιομηχανική ανάπτυξη για τη βιώσιμη διαχείριση καλλιεργειών και βοσκοτόπων

  SatFarm
  ΕΣΠΑ 2014-2020
  Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

     Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση προγραμμάτων εκτόξευσης δορυφορικών συστημάτων Παρατήρησης Γης, είναι δυνατή, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, η χαρτογράφηση  κάθε περιοχής του πλανήτη, με κρίσιμες πληροφορίες, για την παρακολούθηση του δομημένου και θαλάσσιου περιβάλλοντος, των δασών, των καλλιεργειών και της βλάστησης.
  Η σύνθεση και αξιοποίηση όλων των δεδομένων, η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, είναι ένα πεδίο που δημιουργεί σήμερα σημαντικές επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες.
  Μέσα από τα προγράμματα δορυφορικών δεδομένων και εικόνων, το SatFarm , έχει στόχο να καλύψει μέρος των αναγκών της αγοράς, στη Γεωργία Ακρίβειας, ενώ παράλληλα, υπάρχουν και σημαντικές προκλήσειςκαι δεσμεύσεις, όσον αφορά τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την κάλυψη των διατροφικών αναγκών, του συνεχούς αυξανόμενου πληθυσμού της Γης, που μία ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων για την κτηνοτροφία, θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά, στην απελευθέρωση μεγάλων εκτάσεων, για καλλιέργειες λαχανικών, φρούτων και άλλων αγροδιατροφικών  προϊόντων.

  Το δορυφορικό σύστημα SatFarmέχει σχεδιαστεί για να συμβάλλει μεσοπρόθεσμα:
  1.    Στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής.
  2.    Στη βιώσιμη διαχείριση εδάφους, φυτών, καρπών.
  3.    Στη γεωργία μειωμένων εισροών.
  4.    Στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση.
  5.    Στην ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, νερού κοκ.
  6.    Και τελικά στην απόκτηση μακροχρόνιας γνώσης και εμπειρίας των τελικών χρηστών (πχ αγροτών), για τη λήψη των καλύτερων αποφάσεων στη διαχείριση καλλιεργειών και βοσκοτόπων.Αυτό θα πραγματοποιηθεί αρχικά στις περιοχές μελέτης, από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.
  Βασικοί στόχοι του SatFarm
  ·       Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη, ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλων γεωργικών δεδομένων
  ·       Η αποδοτική σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας σε θέματα Αγροδιατροφής, αγροτικής ανάπτυξης κλπ με την επιχειρηματικότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
  ·       Την ανάπτυξη μεθόδων για την αντιμετώπιση των σημερινών επιστημονικών προκλήσεων.
  ·       Τη διάχυση των αποτελεσμάτων, την υλοποίηση επιχειρηματικού μοντέλου, την επικοινωνία με την επιστημονική, επιχειρηματική κοινότητα, αλλά κυρίως με τους τελικούς χρήστες δηλ. τους αγρότες.
    Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, έχει συσταθεί μία ευρεία διεπιστημονική ομάδα από: γεωπόνους, βιολόγους, τοπογράφους, μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.
    Ο τρόπος υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει:
  α) Σχεδιασμό και ανάπτυξη μεθόδων για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην Αγροδιατροφή.
  β)Αυτοματοποίηση μεγάλων γεωργικών δεδομένων.
  γ)Ενιαία αξιολόγηση μεθόδων
  δ) Ταυτόχρονες δορυφορικές εναέριες λήψεις.
  ε) Διάχυση των αποτελεσμάτων για εμπορική και οικονομική αξιοποίηση.
  Ταυτόχρονα το Satfarmστοχεύει στη βιομηχανική ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης για 8 βασικά ελληνικά και ευρωπαϊκά  αγροτικά προιόντα, αλλά και βοσκότοπους σε εννέα(9) περιοχές της Ελλάδος.
  Αναμενόμενα αποτελέσματα
  Το Satfarmέχει σχεδιαστεί με γνώμονατην επιστημονική αριστεία και την άμεση αξιοποίηση των καινοτόμων αποτελεσμάτων στην αγροδιατροφή και τη βιώσιμη διαχείριση βοσκοτόπων και καλλιεργειών.
    Η επιστημονική αριστεία και οι νέες τεχνολογίες, θα έχουν σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταίρων και της  οικονομίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μιας και οι στόχοι έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον.
  Στις δραστηριότητες της διάχυσης, θα συμμετέχουν ενεργά όλοι οι φορείς του έργου, προκειμένου να ενημερώσουν όλους τους  ενδιαφερόμενους δηλαδή εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, επαγγελματικούς φορείς κλπ.
    Γενικά η διάχυση των αποτελεσμάτων στοχεύει στην εξασφάλιση αντίκτυπου στην κοινωνία στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για ορθολογική διαχείριση και στην ενίσχυση της έρευνας κα ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  Τα αποτελέσματα του έργου, αναμένεται να επηρεάσουν, εκτός από τους άμεσους χρήστες, και άλλες ομάδες, όπως εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και οικολογικές κοινότητες.

  0 σχόλια :

  Δημοσίευση σχολίου

   
   2014-2018 Meteora Voice. All rights reserved to their respective owners
  Develop by : MvW