Not seeing a Scroll to Top Button ? Go to our FAQ page for more info.
Από το Blogger.
pic name
pic name pic name pic name

Κων/νος Μακέδος: Το ΤΜΕΔΕ στηρίζει μικρομεσαίους εργολήπτες, νέους μηχανικούς και βάζει φρένο στο “brain rain”

Meteora Voice | 2:54 μ.μ. Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018 |
Posted on
 • Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018
 • by
 • Meteora Voice
 • in
 • Ετικέτες
 •   
  Την σημαντική συμβολή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) στην στήριξη των μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων και των μηχανικών, ιδίως της νέας γενιάς, που κάνουν τα πρώτα βήματα τους στον μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα,  μέσω των θεσμών της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου τόνισε ο Κωσταντίνος Μακέδος πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, σε συνέντευξη Τύπου,  με θέμα «ΤΜΕΔΕ: 1ος Ετήσιος Απολογισμός Ίδρυση – Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Προοπτικές».
  Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ ανακοίνωσε ότι το 2017, μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του, το ΤΜΕΔΕ εξέδωσε 50.154 εγγυητικές επιστολές. Από αυτές, η συντριπτική τους πλειοψηφία αφορά εγγυητικές για έργα έως 50.000 ευρώ, αναδεικνύοντας στην πράξη το ρόλο του ΤΜΕΔΕ στην στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Από το σύνολο των εγγυητικών επιστολών του 2017 το 84% αφορά εγγυητικές επιστολές καλής συμμετοχής σε διαγωνισμούς έργων και μελετών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ύπαρξης του ταμείο στη διασφάλιση της λειτουργίας των τεχνικών επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 16% αφορά εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης (το 11%), προκαταβολής και δεκάτων.

  Το ΤΜΕΔΕ ωφέλησε την εθνική οικονομία
  -«Η ίδρυση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων δεν ωφέλησε μόνο τον τεχνικό επιστημονικό μας, αλλά, πρωτίστως, την ελληνική οικονομία»  τόνισε χαρακτηριστικά ό Κ. Μακέδος στην διάρκεια της συνέντευξης Τύπου,  αναδεικνύοντας  ιδιαίτερα ότι  το ΤΜΕΔΕ λειτουργεί  μέσα στην κρίση και λόγω των περιορισμών που έχει το τραπεζικό σύστημα σήμερα, ως πραγματικός αρωγός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς παρέχει εγγυοδοσία σε μελετητές και εργολήπτες δημοσίων έργων (διπλωματούχων μηχανικών, αποφοίτων ΤΕΙ, εργοληπτικών και μελετητικών εταιρειών γενικότερα κλπ).
  Σημειώνεται  ότι το ΤΜΕΔΕ υποστηρίζει 31.000 μέλη – πιστούχους μηχανικούς και εργολήπτες δημοσίων έργων, που συμμετέχουν σε περισσότερες από 6.000 Τεχνικές Εταιρείες, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος όσων αναλαμβάνουν έργα και μελέτες δημοσίων έργων, όπως έργα και μελέτες περιβάλλοντος, οδικά, υδραυλικά, τεχνικά, χωματουργικά, υποδομών κ.α.
  «Όλοι γνωρίζουμε ότι το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) δημιουργήθηκε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και σε μία ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική συγκυρία» υπογράμμισε ο Κ. Μακέδος και σημείωσε ότι: «Επιθυμούμε και εργαζόμαστε, έτσι ώστε το ΤΜΕΔΕ να καταστεί ουσιαστικός αρωγός και υποστηρικτής των επιχειρηματικών δράσεων των μελών του, αλλά και φυσικά να διευρύνουμε τις συνέργειες με κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, ισχυροποιώντας και αναδεικνύοντας περαιτέρω τον νέο μας φορέα».
  Απολογισμός
  Παρουσιάζοντας  τον απολογισμό της δραστηριότητος του ΤΜΕΔΕ το 2017 , ο κ. Μακέδος ανέλυσε τον πρώτο άξονα, που ήταν η ίδρυση του ΤΜΕΔΕ. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης έγιναν διάφορες ενέργειες, όπως η απογραφή περιουσιακών στοιχείων και η έγκριση καταστατικού λειτουργίας, η διαμόρφωση λειτουργικού οργανογράμματος, η δημιουργία Επενδυτικής Επιτροπής και Επιτροπών Διακινδύνευσης και Εσωτερικού Ελέγχου, η σύσταση Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας, Οικονομικής και Λογιστικής Οργάνωσης, η κατάρτιση προϋπολογισμού 2017, βάσει Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η διασφάλιση λειτουργίας υπηρεσιών ΤΜΕΔΕ, μέσω 39 υποκαταστημάτων, που υπάγονται πλέον στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ΕΦΚΑ.
  Σύμφωνα με τον κ. Μακέδο, ο δεύτερος άξονας ήταν η διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου τονίζοντας ότι εκτός των άλλων ότι:
  Tο ΤΜΕΔΕ έχει τη δική του συμβολή, ώστε πολλοί νέοι επιστήμονες να βρουν κάλυψη και ανταπόκριση δραστηριοποίησης τους στην εγχώρια αγορά και να περιοριστεί το φαινόμενο “brain rain” της  φυγής τους στο εξωτερικό.
  Τον τρίτο άξονα αποτέλεσε η μετάβαση του Ταμείου στην ψηφιακή εποχή. Όπως επισημάνθηκε, στο πλαίσιο της συνάντησης με δημοσιογράφους, στις 17 Ιουλίου 2017 λειτούργησε η υπηρεσία ψηφιακής έκδοσης εγγυητικών επιστολών, ενώ την 1η Οκτωβρίου 2017 προχώρησε ο μετασχηματισμός τού φορέα σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες e-Πρωτόκολλο, e-Εγγυητικές και e-Εγκυρότητα.
  Τέλος, ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν οι υπηρεσίες του Ταμείου. Ο τέταρτος άξονας περιλαμβάνει σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος (ΣΔΠΠ) του ΤΜΕΔΕ για τις κεντρικές υπηρεσίες του Ταμείου, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Όπως σημειώθηκε, οι εγγυητικές γίνονται πλέον δεκτές στα προγράμματα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.
  Νέος Προγραμματισμός
  Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2018, ο κ. Μακέδος τις συνόψισε, ως εξής: «Ολοκλήρωση όλων των ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επίπεδο mobile εφαρμογών, εκσυγχρονισμό, αλλά και εξορθολογισμό του κανονισμού εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, εξωστρέφεια και διεθνή αξιολόγηση του ΤΜΕΔΕ, μέσω της συμμετοχής του στον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας AECM, αναβάθμιση και περαιτέρω στελέχωση της Επιτροπής Διακινδύνευσης (risk Analysis) και των Επιτροπών Επενδύσεων και Εσωτερικού Ελέγχου, ψηφιοποίηση του αρχείου των παλαιών έγγραφων εγγυητικών και υπαγωγή τους στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα, διερεύνηση της αντασφάλισης των εγγυήσεων, ανάπτυξη κλάδων ειδικών ασφαλιστικών παροχών των πιστούχων μας στους τομείς υγείας και ασφάλειας σε τεχνικά επαγγέλματα και εταιρείες, προσαρμοσμένα στους κινδύνους άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και διερεύνηση δράσεων–έργων ΕΣΠΑ για περαιτέρω προώθηση της πιστοδοσίας και συγκέντρωση αναπτυξιακών κεφαλαίων».
  «Ταυτόχρονα, αξιοποίηση και ανάδειξη των μεγάλων δυνατοτήτων που αντλούμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με δράσεις όπως η φιλοξενία στο κτίριο του ΤΜΕΔΕ της μεγαλύτερης τεχνικής βιβλιοθήκης της χώρας, της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ, η προβολή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, αλλά και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με το εμβληματικό κτίριο του Ταμείου, η διάθεση των χώρων εκδηλώσεων του βραβευμένου αρχιτεκτονήματος στον τεχνικό κόσμο για εκδηλώσεις και πολιτιστικές χρήσεις, η ίδρυση και η λειτουργία επιστημονικού ινστιτούτου από κοινού με το ΤΕΕ» πρόσθεσε ο κ. Μακέδος.


  0 σχόλια :

  Δημοσίευση σχολίου

   
   2014-2018 Meteora Voice. All rights reserved to their respective owners
  Develop by : MvW