Not seeing a Scroll to Top Button ? Go to our FAQ page for more info.
Από το Blogger.
pic name pic name pic name
pic name pic name pic name
pic name pic name pic name
pic name pic name pic name
pic name
pic name pic name pic name

σ/ν «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

meteoravoice | 7:46 π.μ. Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 |
Posted on
 • Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017
 • by
 • meteoravoice
 • in
 • Ετικέτες

 • Το παρόν νομοσχέδιο που αφορά τη ρύθμιση της λειτουργίας του υπαίθριουεμπορίου και τον εκσυγχρονισμό της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Επιπλέον, συνοδεύεται από μία σειρά από διατάξεις και τροποποιήσεις του Υπουργείου Οικονομίας, οι οποίες αναλύονται στα τελευταία άρθρα.
  Στο πρώτο κομμάτι, που αναφέρεται στην οργάνωση του υπαίθριου εμπορίου, ο νόμος φιλοδοξεί να καταστήσει το υπαίθριο εμπόριο σταθερό πυλώνα ανάπτυξης και βασικό παράγοντα για την κοινωνική ευημερία. Στο προηγούμενο πλαίσιο λειτουργίας (ν.4264/2014) επισημάνθηκαν αρκετές παθογένειες και κενά από τους συλλογικούς φορείς των πωλητών και την τοπική αυτοδιοίκηση.
  Με μια σειρά από διατάξεις ενισχύεται ουσιαστικά ο παραγωγός, που μπορεί πλέον να δραστηριοποιείται τόσο στη λαϊκή, όσο και ατομικά ή μέσω συνεταιρισμών και να εκδίδει άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με διεύρυνση της δράσης του σε επιπλέον περιφέρειες. Επίσης απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης με την απαίτηση για λιγότερα δικαιολογητικά και γραφειοκρατία.

  Η τοποθέτηση των πωλητών στις λαϊκές θα γίνεται με μοριοδότηση που θα στηρίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και την επαγγελματική διαγωγή. Στόχος μας είναι να σπάει ένα καθεστώς που ίσχυε για χρόνια σε αρκετούς δήμους με πελατειακές σχέσεις για διασφάλιση καλύτερης θέσης.
  Καταργείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση του παραγωγού που θα μπορεί να αναπληρώνεται από το σύζυγο και τα παιδιά του και να μην αναγκάζεται να απουσιάζει συνεχώς από την παραγωγική διαδικασία για να βρίσκεται στο πάγκο της λαϊκής. Είναι άλλη μια ευνοϊκή διάταξη που βοηθά τον αγρότη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του επαγγέλματός τους.
  Επιπλέον μία καινοτομία του νόμου είναι ότι θα επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές από ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων-μη κτηνοτρόφους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης. 
  Η έκδοση και ανανέωση της άδειας απομπλέκεται από την προϋπόθεση της αυτοψίας στις καλλιέργειες του παραγωγού και θα γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του παραγωγού και κατόπιν αντιπαραβολής με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Έτσι ο παραγωγός διευκολύνεται και επιτυγχάνεται  αποσυμφόρηση της Διοίκησης.
  Όσον αφορά τον επαγγελματία πωλητή, οι άδειεςέχουν κοινωνικό χαρακτήρα και θα εκδίδονται από την Περιφέρεια κατά 40% σε ανέργους και  κατά 60% σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Ο επαγγελματίας πλέον θα μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας που προκηρύσσει τις άδειες.
  Κατά το πρότυπο των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, θεσμοθετούνται επιτροπές με παραπλήσια σύνθεση σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα απαρτίζονται από εκπροσώπους της Διοίκηση και των πωλητών. Το μοντέλο αυτό είναι πολύ λειτουργικό καθώς θα αντιμετωπίζονται τοπικά ζητήματα από το όργανο που θα γνωρίζει τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
  Εισάγεται επίσης για πρώτη φορά η υποχρέωση των φορέων λειτουργίας των λαϊκών αγορών να συντάξουν Κανονισμό Λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραμμα για κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στα διοικητικά τους όρια.
  Στην συνέχεια υπάρχει άρθρο για τις Αγορές καταναλωτών, τις αγορές χωρίς μεσάζοντες όπως τις ξέραμε. Ο στόχος αυτών των αγορών είναι η καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης και η  ανάπτυξη δεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης. Δίνεται η δυνατότητα να γίνονται μια φορά το μήνα σε επίπεδο δήμου. Η κοινωνική αλληλεγγύη με την πρωτοβουλία των πολιτών έπαιξε το περασμένο διάστημα της κρίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των συμπολιτών που έχουν ανάγκη.
  Ρυθμίζεταιη οριοθέτηση των θέσεων στο στάσιμο εμπόριο και προβλέπονταιβραχυχρόνιες άδειες σε ανέργους για πώληση πρόχειρων γευμάτων. Επιπλέον για  το πλανόδιο εμπόριο ορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του, τα πληθυσμιακά όρια και οι αρχές χορήγησης των σχετικών αδειών. Μία διαφορά με τον υφιστάμενο νόμο αφορά τα πληθυσμιακά όρια τα οποία διευρύνονται.
  Επιδιώκεται ο εξορθολογισμός των ποσών των διοικητικών κυρώσεων ώστε να υπακούν στις νέες οικονομικές συνθήκες της χώρας και υπάρχει διαβάθμιση με βάση την έκταση της παρανομίας για να αποφεύγονται περιστατικά που έχουν παρατηρηθεί να καταλογίζονται υψηλά πρόστιμα σε πώληση μικρών ποσοτήτων. Με το Πληροφοριακό Σύστημα που θα εφαρμοστεί, η Πολιτεία να έχει την πλήρη εποπτεία στο υπαίθριο εμπόριο.Εκεί θα καταγράφονται όλοι οι δραστηριοποιούμενοι, οι άδειες, όλες οι οργανωμένες αγορές και οι περιοχές που θα λειτουργούν.
  Η οργανωτική αναβάθμιση του υπαίθριου εμπορίου, από μέρους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι μία πρόταση ολοκληρωμένη, ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη. Πολλά θέματα που παραμένουν αρρύθμιστα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως το σύστημα απόδοσης θέσεων στις λαϊκές, η χωρική ισχύς των άδειών καιτο αρμόδιο όργανο της Διοίκησης, πλέον ρυθμίζονται. Είναι ένας νόμος με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Στην αδειοδότηση των πωλητών πριμοδοτούνται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και λαμβάνονται υπόψη και εισοδηματικά κριτήρια. Να σημειώσουμε τα διοικητικά πρόστιμα των δικαιούχων του ΚΕΑ μειώνονται από 5.000 στα 500 ευρώ και η καταβολή τελών υπαίθριου εμπορίου στο ήμισυ.

  Στο δεύτερο κομμάτι,το οποίο αφορά τα επιμελητήρια, το νομοσχέδιο φιλοδοξεί επαναθέσει σε σωστότερη βάση τους όρους λειτουργίας τους και να θεραπεύσει προβλήματα που συναντήσαμε στον συγκεκριμένο θεσμό κατά το παρελθόν. Αναλυτικά, το νομοσχέδιο αναγνωρίζει έξι βασικά οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα. Αδυναμία πραγματοποίησης του συμβουλευτικού τους ρόλου, εμφανής υποστελέχωση, ανεπάρκεια οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών, έλλειψη στρατηγικής και σχεδιασμού, χαμηλό ποσοστό διάθεσης πόρων  για επιμελητηριακούς σκοπούς και κατακερματισμό υπηρεσιών σε αρμοδιότητες εκτός επιμελητηρίων. Είναι προβλήματα που καταγράφηκαν κατά την περίοδο της διαβούλευσης με την ένωση επιμελητηρίων, τους εργαζόμενους και τους κοινωνικούς εταίρους.
  Τα επιμελητήρια έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Πρέπει να λειτουργούν ως πυλώνες της οικονομίας, ως σύμβουλοι της πολιτείας και να βοηθούν τα μέλη τους στην επιχειρηματική τους λειτουργία. Μία καινοτομία του νόμου προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο θεσμός των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Αυτά τα κέντρα θα βοηθούν στην επαφή των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες του Δημοσίου και θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικότητας και αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων.
  Ενισχύεται η αντιπροσωπευτικότητα και η αναλογικότητα του εκλογικού συστήματος, τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και στις Διοικητικές επιτροπές. Επίσης, καταργείται η «ομοσπονδιακού τύπου» εκλογή των ΔΣ και καθιερώνεται  μέγιστο δύο διαδοχικών θητειών για τη θέση του Προέδρου. Για να τονωθεί η συμμετοχή της γυναικείας επιχειρηματικότητας καθιερώνεται ποσόστωση φύλου στα ψηφοδέλτια. Αποτρέπεται η κατάρτιση μονοτμηματικών, συντεχνιακών ψηφοδελτίων καθώς σε κάθε συνδυασμό πρέπει να συμμετέχουν πλέον όλα τα τμήματα και με αυτό το τρόπο εκπροσωπούνται ισορροπημένα τα συμφέροντα διαφορετικών κλάδων.
  Ευθυγραμμίζεται πλήρως η οικονομική διαχείριση των Επιμελητηρίων με τις υφιστάμενες διατάξεις λογιστικού ελέγχου. Αποσαφηνίζεται η έννοια της εποπτείας που ασκείται από την Πολιτεία, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια.Επίσης, καθορίζονται οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και δημόσιας λογοδοσίας για τη δραστηριότητά  τους.  Με αυτό η οικονομική πορεία των επιμελητηρίων θα είναι ανοικτή και προσβάσιμη στον ελληνικό λαό.
  Αντιμετωπίζεται η υποστελέχωση με ενίσχυση του προσωπικού, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των επιμελητηρίων. Επί δεκαετίες είδαμε τα επιμελητήρια να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης με απασχόληση προσωπικού το οποίο προσλαμβανόταν σε νομικά πρόσωπα που είχαν τα ίδια συστήσει και σε τοπικούς εμπορικούς συλλόγους. Με το παρόντα νόμο θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, με μοριοδότηση της πραγματικής υπηρεσίας στο επιμελητήριο του υπάρχοντος προσωπικού. Μπαίνει ένα τέλος στις αδιαφανείς προσλήψεις. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα απαγορεύεται η επιδότηση των  εταιρειών των Επιμελητηρίων για μισθοδοσία προσωπικού τους και η μεταπήδηση των υπαλλήλων σε φορείς γενικής κυβέρνησης
  Αποσαφηνίζεται η έννοια του μέλους Επιμελητηρίου. Οι εταιρείες που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ διατηρούν αυτοδίκαια την δυνατότητα συμμετοχής στα Επιμελητήρια και ταυτόχρονα παρέχονται δυνατότητες εθελοντικής εγγραφής σε εταιρείες που δεν είναι υποχρεωμένες να εγγραφούν στο ΓΕΜΗ .
  Μία σημαντική καινοτομία είναι ο θεσμός των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων που είναι συντονιστικό και γνωμοδοτικό όργανο σε επίπεδο περιφέρειας. Υποβάλει προτάσεις στο περιφερειάρχη για αναπτυξιακά ζητήματα, συμμετέχει στην εκπόνηση του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος και εκπροσωπεί τα επιμελητήρια στο περιφερειακό συμβούλιο. Ενισχύεται έτσι η συνεργασία σε επίπεδο περιφέρειας και δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και καλύτερος περιφερειακός σχεδιασμός
  Επιπλέον, καθιερώνονται τα πειθαρχικά συμβούλια με συμμέτοχή τόσο των εργαζομένων όσο και της διοίκησης και θεσπίζονται για πρώτη φορά διατάξεις σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των διοικήσεων των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
  Επίσης, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Διμερή Επιμελητήρια, προκειμένου να καταστούν ουσιαστικός παράγοντας εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και αποτελεσματικότητας της διμερούς διπλωματίας.
  Είναι εμφανές ότι επιχειρείται ένα πραγματικός εκσυγχρονισμός του θεσμού και του ρόλου των επιμελητηρίων. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα παίξει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν που πολλά κρίσιμα ζητήματα για την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού ρυθμίστηκαν ακόμα και με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, η μεταρρύθμιση που σχεδιάσαμε βασίστηκε σε εκτενή διάλογο με την επιμελητηριακή κοινότητα.
  Στο τρίτο κομμάτι του νομοσχεδίου έχουμε μια σειρά από διατάξεις του υπουργείου οικονομίας με σημαντικότερες τη σύσταση του ΣΥΚΕΑΑΠ, του Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου. Είναι ένα όργανο που θα βοηθήσει στην πάταξη του παραεμπορίου που αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης. Έπειτα έχουμε αναφορά στην πρόσληψη προσωπικού της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. με ΑΣΕΠ και διατάξεις για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Τέλος έχουμε άρθρα που αναφέρονται στη στελέχωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, στην επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και μια σειρά από τροποποιήσεις σε προηγούμενους νόμους.
  Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, όπως η σημερινή, επιχειρεί να δημιουργήσει νομικό πλαίσιο σε τομείς που οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αφήσει κενά και ασάφειες και να θεσμοθετήσει τη νομοθεσία για τη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Η ελληνική οικονομία συνεχώς βελτιώνεται και κάνουμε θετικά βήματα προς το τέλος του προγράμματος και τη λήξη της επιτροπείας.

  0 σχόλια :

  Δημοσίευση σχολίου

   
   2014-2018 Meteora Voice. All rights reserved to their respective owners
  Develop by : MvW