Ξεκινάει σε λίγες ημέρες η νέα Κυνηγητική περίοδος, οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται επί ποδός.
Επί ποδός είναι και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας ο οποίος παρακαλεί όλους τους φίλους κυνηγούς κατά την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου 2017-2018 να τηρούν όλους τους νόμους των περί Θήρας διατάξεων ώστε να μην υπάρχουν δυσάρεστες επιπτώσεις.
Δυστυχώς όπως αναφέρει η ανακοίνωση, από μερικά μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα με συνέπεια να δημιουργηθούν δυσάρεστες καταστάσεις και να υποβληθούν μηνήσεις  σε περιπτώσεις όπως:

1. παράνομο κυνήγι τη νύχτα με φώτα αυτοκινήτου
2. παράνομο καρτέρι αγριόχοιρων μέσα σε καλλιέργειες καλαμποκιών
3. παράνομο στήσιμο θηλιών για την θήρευση αγριόχοιρων
Παρακαλούμε όλους του φίλους κυνηγούς να βοηθήσουν για την σωστή λειτουργία της θηροφύλαξης ώστε να μην υπάρχουν  δυσάρεστες καταστάσεις.
Eπίσης ο Κυνηγετικός Σύλλογος ανακοινώνει στους φίλους κυνηγούς ότι η θεώρηση  αδειών θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018 ξεκίνησε στις 11/08/2017 στα  γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας που βρίσκονται στην οδό Αριστείδου  11. 
Όσοι νέοι κυνηγοί επιθυμούν να εφοδιαστούν με κυνηγετική άδεια θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία μας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είναι:
1. Φωτοτυπία της Αδείας Κατοχής Όπλου (ΑΚΟ) ή φωτοτυπία βεβαίωσης της Αστυνομικής  Αρχής του Ν2168/1993
2. Δυο έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
4. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση από τον οικείο Δήμο ή το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας ) 
Επίσης σε περίπτωση που οι κυνηγοί δηλώνουν στην άδεια θήρας τους την  κατοχή κυνηγετικού σκύλου θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας ή διαβατηρίου όπου θα φαίνεται η ημερομηνία του εν ισχύ εμβολιασμού κατά της λύσσας ,το εμβόλιο σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί ,η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου που έχει διενεργήσει τον εμβολιασμό.
Τιμές αδειών για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018
Γενική: 166.46 €
Περιφερειακή: 136.46 €
Τοπική: 116.46 €
Τέλος η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι κυνηγοί που έχουν κάνει ανανέωση το Α.Κ.Ο (Άδεια κατοχής όπλου) τους να το προσκομίσουν στα γραφεία του Κ.Σ  Καλαμπάκας  για την θεώρηση της αδείας θήρας της Κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.