Την έκταση στην οποία λειτουργούσε κάποτε η Ελληνική Βιομηχανία Κρέατος (ΕΛΒΙΚ) στα Μεγάλα Τρικάλων, πουλάει η Creta Farm, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr.  Η κρητική αλλαντοβιομηχανία είχε αποκτήσει την μονάδα το 2000 αντί ποσού 1,13 δις. δρχ σε πλειστηριασμό της ΕΤΒΑ αλλά δεν την λειτούργησε ποτέ καθώς βρήκε πολλά εμπόδια από τον ντόπιο πληθυσμό.
Ο χώρος αποτελείται από 820 στρέμματα ενιαίου οικοπέδου εκ των οποίων τα 55 στρέμματα είναι στεγασμένα.